HAC

 

Hac, İslâm’ın beş esasından birisidir. Hem malî ve hem de bedenî bir ibadettir.

 

Hac, kelime olarak, “yönelmek, kasdetmek, bir kimseyi ya da bir yeri çokça ziyaret etmekanlamlarına gelir.

 

Dini bir terim olarak hac, “Belirli bir zamanda usulüne uygun olarak ihrama girdikten sonra Arafat’tavakfe yapmak, Kâbe’yi tavaf ederek ziyaret etmek ve diğer bazı dini görevleri yerine getirmeksuretiyleyapılan ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirene hacı denir.

 

Hac, hicretin IX. yılında farz kılınmıştır. Haccın farz olduğu hükmü, Kur’an ve Sünnette bildirilmiştir. Bukonuda tüm müslümanlar görüş birliği içerisindedirler. Kur’an-ı Kerîm’de, “Gitmeye gücü yetenlerinKâbe’yi haccetmeleri insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.buyurulmuştur. Hz. Peygamber de, “İslâm beş temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar, Allah’tan başka ilah olmadığına veMuhammed’in Allah’ın peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek,Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.” buyurmaktadır.

 

Hac, bilindiği şekliyle Hz.İbrahim’e kadar uzanan bir ibadettir. Kur’an ve hadisler bize, Hz.İbrahim’inhaccından, insanları hacca çağırmasından bahsetmekte, (Hac 22/27-28) Kâbe’nin ve hac menasikinintarihçesine işaret etmektedir.

 

Hac Kimlere Farzdır ?

 

Erkek olsun, kadın olsun şartlarını taşıyan her müslümana, ömründe bir defa haccetmek farzdır.Üzerine hac farz olan kimse, bu ibadeti geciktirmeden bir an önce yerine getirmelidir. Üzerine farzolduğu halde bir takım gerekçelerle bu önemli ibadeti yerine getirmeyip ileri yaşlara ertelemek dinenuygun değildir. Bu şekilde haccını erteleyip daha sonra bizzat hac yapamayacak duruma düşen kimse,yerine bedel (vekil) göndermek zorunda kalır.

 

Bir kimsenin hac ibadetiyle yükümlü sayılması için; müslüman, akıllı, erginlik çağına ulaşmış, hür, haciçin yeterli malî imkâna sahip ve bu ibadeti yerine getirecek vakte erişmiş olması şarttır. Bu şartlardanbirini taşımayan kimseye hac farz olmaz.

 

Kendisine hac farz olan kimsenin, haccını bizzat eda etmekle yükümlü sayılması için de, sağlıklıolması, tutukluluk veya yurtdışına çıkma yasağı gibi bir engelinin bulunmaması ve yolun güvenliolması şarttır. Ayrıca boşanma veya ölüm iddeti beklemekte olan kadının, beklemesi gereken süreyitamamlamış olması lazımdır.

 

Hac yolculuğuna katlanamayacak, ya da fiilen haccedemeyecek derecede hasta olanlar ile, yaşlılar,tutuklular, yurtdışına çıkışları yasaklanmış olanlar ve iddet beklemekte olan kadınlar, hac kendilerinefarz olsa bile, eda ile yükümlü değildirler. Bu durumda olanlar şartları oluştuğu takdirde bizzathaccederler.

 

Haccın Faziletleri

 

Dünya ve ahiret hayatı açısından önemli bir dönüm noktası olan hac, samimi ve ihlâslı bir şekildeyerine getirildiği zaman, müslümanı günahlarından arındırır, onun Allah katındaki derecesini yükseltir,cenneti kazanmasına vesile olur ve kişiyi ahlâken olgunlaştırır.

 

Gücü yetenlerin farz olarak ömürlerinde bir defa yapacakları bu ibadetin fazileti gerçekten büyüktür. “Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsakul haklarıhariçannesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan arınmış olarak dönerhadisi şerifi, haccın nederece faziletli bir ibadet olduğunu anlatmaya yeter. Bununla birlikte haccın fazileti konusunda birkaçhadis-i şerif daha zikretmek yararlı olacaktır.

 

Peygamber Efendimiz (S.A.S.) şöyle buyurmuştur:

 

Makbul haccın karşılığı Cennetten başka bir şey değildir. Umre de diğer bir umre ile arasındakigünahları siler.”

 

Amellerin hangisi daha faziletlidir? şeklindeki bir soruya Peygamberimiz: “Allah ve Rasûlüne iman” şeklinde cevap vermiş; sonra hangisi ? diye sorulunca;

 

“Allah yolunda cihadbuyurmuş, sonra hangisi? denince;

 

Makbul hacdiye cevap vermiştir.

 

Hacceden kimselerin Allah katındaki değeri çok yüksektir. Bu sebeple Yüce Allah onların içtenlikleyapacakları duaları geri çevirmez. Peygamber Efendimiz;

 

Haccedenler ve umre yapanlar Allah’ın misafirleridir. Kendisine dua ederlerse, dualarını kabul eder,Bağışlanma dilerlerse onları bağışlarbuyurmaktadır.

 

Konuyla ilgili bir diğer hadis-i şerif de şöyledir:

 

“Hac ve umreyi art arda yapınız. Çünkü bu ikisi, körüğün demir, altın ve gümüşün pasını giderdiği gibi fakirliği ve günahları yok eder.”

 

Bir hadis-i şerifte de hac ve umre normalde gaza yoluyla yapılan cihada katılmayan yaşlılar, küçükler, güçsüzler ve kadınların cihadı olarak nitelendirilmiştir ki, bu da haccın ne derece faziletli bir ibadet olduğunu göstermektedir.

 

Yüce Allah’ın kullarını en çok affettiği gün olan Arafe gününde saçı başı dağılmış, toza toprağabelenmiş bir vaziyette el açıp Allah’a yalvaran kullarını Cenab-ı Hak mutlaka affeder. Önemli olanböylesine üstün bir ibadeti, gereği gibi yerine getirerek onun faziletinden yararlanmaktır.

 

Haccın Hikmetleri

 

Allah’ın emrettiği her şeyde şüphesiz insanların dünya ve ahiret hayatı için pek çok hikmetler vardır.Bu şaşmaz gerçeğe göre haccın da pek çok hikmetleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöylesıralanabilir:

 

Her insan yaratılışı gereği Yüce Allah’a karşı kulluğunu ortaya koymak ihtiyacındadır. Hac, kula, enbelirgin bir şekilde Yüce Allah karşısında aczini ortaya koyma, kulluğunu ifade etme ve onun verdiğinimetlere şükretme imkanı veren bir ibadettir. Çünkü hacı, mal, mülk, makam ve mevki gibi dünyeviunsurlardan sıyrılarak Allah’a yönelir. Sonsuz güç ve kudret sahibinin karşısında teslimiyetini vebağlılığını ifade eder. Bu durum kendisine Allah’a kul olma zevkini tattırır.

 

Hac; renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam


HAC TURLARI TELEFON

Sılatur farkı ile hac turları için bizi arayın.hac turları için

hac turları size en uygun fiyatları ve en iyi kaliteyi sunuyoruz.hac turları ve umre kayıt formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hac Kayıt Formu

HAC KAYIT

HAC Vazifezi için kayıt ve bilgi almak
  • HAC KAYIT

istanbul escort istanbul escort