Tavaf Nedir?Tavafın Geçerli Olması İçin Ne Yapmalıyız

Tavaf Nedir?Tavafın Geçerli Olması İçin Ne Yapmalıyız

Tavaf Nedir? Tavaf sözlük anlamıyla bir şeyin etrafında dönmek veya dolaşmak anlamlarına gelmektedir. Bir şeyin etrafında dönmek veya  dolaşmak anlamına gelen tavaf; Hacer-i Esved’in hizasından başlayarak Kabe-i Muazzama’nın (sol tarafımıza alınması suretiyle) etrafında yedi defa dönmektir. Kabe’nin etrafındaki her bir dönüşe şavt denir. Yedi (7) şavt toplamda bir tavaf eder. Hükümleri itibarı ile;

Umre Nedir? Nasıl Umre Yapılır?

Umre Nedir? Nasıl Umre Yapılır?

 Umre, ziyaret etmek anlamına gelir. Aynı zamanda Müslümanların Kabe`yi ziyaret etmelerine ve tavaf etmelerine de umre denir. Ziyaret şekli ise, hac ile benzerlik gösterir. Fakat hacda olduğu gibi Zilhicce ayında olması gerekmez. Dini bir terim olarak ise umre, "Belirli bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, tıraş olup ihramdan çıkmak ve Safa ile Merve arasında sa’y yapmaktan” ibarettir.

Hac Nasıl Yapılır

Hac Nasıl Yapılır

Hac Nasıl Yapılır? Hac, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v): “Allah’ım onu bana kolaylaştır” dediği tek ibadettir. Dua niteliğindeki bu Hadis-i Şerif’te hac ibadetinin muhtemel zorluklarına işaret edilmiştir. Bu nedenle hac yolculuğuna çıkan kişi ne kadar bilgi sahibi olur ise ibadetlerini ona göre huzurlu bir şekilde yerine getirir. Diğer ibadetlerden farklı olarak haccın kendi içinde birçok hükmü vardır. Müslümanların bu ibadeti rahat bir şekilde yerine getirebilmesi için Hacc-ı İfrat, Hacc-ı Temettu ve Hacc-ı Kıran olmak üzere üç çeşit hac meşru kılınmıştır. Görevli hocalar, hacıların durumunu göz önünde bulundurarak hangi hac türünün yapılacağını belirler ve hacı adaylarına, ibadetlerini ona göre yaptırır. Hacılar açısından en k

Haccın Bize Kazandırdıkları

Haccın Bize Kazandırdıkları

Hacca giden Müslüman, Allah'ın kendisine verdiği vücut sağlığı ve mal zenginliği gibi dünya nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olur. Değişik ülkelerden gelen Müslümanlar görüşüp tanışır ve bilgi alış-verişinde bulunur, aynı zamanda ticarî ilişkilerde bulunurlar. Hac, insanın kul hakkı dışında diğer günahlardan affedilmesine sebeptir. Bunun için günahlarının affedilmesi için dua ederler. Bir daha kötü bir iş yapmamak, dürüst ve ahlâklı olmak üzere Allah'a söz verirler. Hac, çeşitli Müslüman ülke insanları arasında kardeşlik kurulmasına yardımcı olur.

Anket
Bizimle geldiğiniz en son turdan memnun kaldınız mı?
  • Evet
  • Hayır