Hac
Hac, dünya Müslümanlarının kaynaşmasını, birbirlerini ve değişik kültürleri tanımalarını sağlar. İslâmî bilinçlenmeye, imanın aksiyona geçirilmesine, manevî kirlerden arınmaya, gönlü bütün safiyeti ile Yaratan’a açmaya vesile olur.

“Kim Allah için hacceder de (Allah’ın rızâsına uymayan) kötü söz ve davranışlardan ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, (kul hakkı hariç) annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hacdan) döner. (Buhârî, Hac, 4)

“Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın (evinini) ziyaretçileridir. Kendisine dua ederlerse dualarına icabet eder, On’dan bağışlanma dilerlerse onları bağışlar”(İbn Mâce, Menasik, 5) anlamındaki hadislerde de ifade edildiği gibi hacda yapılan dualar ve tövbeler kabul görür. Böylece bu ibadeti îfa edenler, işlemiş oldukları hata ve günahlarından arınarak hayata yeni bir canlılık ve şuurla dönerler.

 
Detay

Uzun Hac Turu

37 GÜN 36 GECE
2 Lİ ODA 28500 SAR
3 LÜ ODA 26500 SAR
4 LÜ ODA 24500 SAR
Gidiş : 15.05.2024 Dönüş : 20.06.2024
Detay

Kısa Hac Turu

13 GÜN 12 GECE
2 Lİ ODA 28500 SAR
3 LÜ ODA 26500 SAR
4 LÜ ODA 24500 SAR
Gidiş : 08.06.2024 Dönüş : 20.06.2024